Domov Management poslovnih procesov Raven izvedbe Orodja za analizo in načrtovanje poslovnih procesov

Anketa

Kakšen je odnos vaše organizacije do managementa poslovnih procesov?
 
Orodja za analizo in načrtovanje poslovnih procesov

V projekte spreminjanja poslovnih procesov so vključene številne skupine ljudi, vsaka se ukvarja s svojim vidikom prenove in vsaka pri svojem delu uporablja določen nabor orodij. Tako npr. skupine, zadolžene za avtomatizacijo procesov, uporabljajo raznovrstna orodja za modeliranja programskih rešitev, identifikacijo in razvoj zahtev uporabnikov, skupine, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo delovnih tokov uporabljajo specializirana orodja za modeliranje in razvoj rešitev za upravljanje delovnih tokov, analitiki poslovnih procesov uporabljajo orodja za modeliranje in preoblikovanje poslovnih procesov itd. V vseh zgornjih primerih gre za razmeroma kompleksna orodja, ki zahtevajo specifična znanja, veščine in nenazadnje izkušnje, ki jih ljudje pridobijo z večletno uporabo posameznih orodij in v orodjih uporabljenih notacij, jezikov in metod.

 Po drugi strani menedžerji, vključeni v preoblikovanje poslovnih procesov, ponavadi tovrstnih orodij ne uporabljajo, zanašajo se predvsem na preprosta grafična orodja (npr. osnovna različica MS Visio), ki omogočajo hitro skiciranje diagramov na višjih konceptualnih ravneh. Z uporabo tovrstnih grafičnih orodij, predvsem v začetnih fazah projekta (neformalna analiza), sicer ni nič narobe, problemi se pojavijo, ko je dostop do modelov in specifikacij potrebno omogočiti večjemu številu ljudi, ki delajo na projektu. Takrat nam grafična orodja ne zadoščajo več, potrebna je uporaba specializiranega orodja z vključenim repozitorijem poslovnih procesov. Tovrstna orodja omogočajo integracijo vseh modelov in podatkov o poslovnih procesih in izvedbo simulacij.

Dandanes obstajajo številna programska orodja, ki se jih lahko uporablja na projektih spreminjanja poslovnih procesov. Veliko izdelkov kombinira funkcionalnosti različnih tehnologij, pri čemer se proizvajalci pri začetku razvoja orodja ponavadi najprej odločijo za podporo posameznemu vidiku obravnave poslovnih procesov (npr. modeliranju) in nato orodju dodajajo postopoma dodatne funkcionalnosti (npr. simulacije, preslikavo v jezike za izvajanje poslovnih procesov itd.). Tabela 4 prikazuje različne tipe orodij in njihove potencialne uporabnike.

Nekatera od predstavljenih orodij so ozko usmerjena, spet druga so zasnovana širše in podpirajo več funkcionalnosti. Dandanes je na tržišču več kot 100 programskih orodij za delo s poslovnimi procesi. Veliko število izdelkov je posledica obstoja številnih različnih pristopov za obravnavo poslovnih procesov, po drugi strani pa je tudi sam trg tovrstnih orodij še dokaj nezrel. Harmon (2007) predvideva, da se bo v naslednjem desetletju nabor orodij omejil na nekaj glavnih ponudnikov, medtem ko bodo ostala postopoma izginila s tržišča.

 

Orodja

Uporabniki

 

Menedžerji, vključeni v neformalno izboljševanje PP

Menedžerji, vodje projektov in ostali zaposleni, vključeni v projekte preoblikovanja ali izboljšave PP

Analitiki in razvijalci programske opreme

Orodja za modeliranje organizacije

 

Profesionalna orodja za modeliranje PP

 

rodja za modeliranje PP

Grafična orodja

Profesionalna orodja za modeliranje PP

Profesionalna orodja za modeliranje PP

Orodja za delo s poslovnimi pravili

 

Orodja za delo s poslovnimi pravili

Orodja za delo s poslovnimi pravili

Orodja za nadzorovanje PP

 

Orodja za nadzorovanje in merjenje PP

 

Statistična orodja

 

Orodja 6 sigma, orodja za celovito upravljanje kakovosti

 

Celovite programske rešitve

 

 

Celovite programska rešitve in upravljanje s strankami

Orodja za modeliranje programske opreme

 

 

Orodja UML, MDA, CASE

Orodja za modeliranje PP s podporo ogrodjem

 

Profesionalna orodja za modeliranje PP z razširitvami za ogrodja (npr. SCOR)

 

Suite za upravljanje poslovnih procesov

Nadzorovanje izvajanja PP

Preprostejše uvajanje sprememb PP

Integracija programskih rešitev in PP

 

Pregled orodij za obravnavo poslovnih procesov 

Vir: Harmon, 2007

Reference

HARMON, Paul. 2007. Business Process Change. Second edition: A guide for business managers and BPM and six sigma professionals. Burlington: Morgan Kaufmann.
 

Komentarji (0)
 
Copyright © 2018 BPMLab - management poslovnih procesov. Vse pravice pridržane.